Çankaya Belediyesi, “Sürdürülebilir, Yaşanabilir ve Geleceğin Çankaya’sı” vizyonuyla hareket etmelidir. Çankaya’yı yaşayanlara ve ziyaretçilerine huzurlu, güvenli, konforlu,  yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmektir.  Bu vizyon doğrultusunda, Çankaya’nın doğal ve kültüre zenginliklerini koruyup geliştirerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemelidir.

Çankaya Vizyonu’nun temel hedefi sürdürülebilirliktir. Çevre dostu politikalarla ve uygulamalarla, ilçenin doğal kaynaklarını ve gelecek nesillere aktarmalıdır.

Ayrıca; eğitim, sağlık, ulaşım ve kültür sanat gibi alanlarda yatırımlar yaparak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmalıdır.

Bunların yanında; Çankaya’nın potansiyelini değerlendirerek çağdaş ve modern bir kent yaratılmalıdır. Çankaya Belediyesi olarak bu hedeflere ulaşmak için çok çeşitli projeler yürütmeyi hedefliyorum. Bu projeler arasında, yeni büyük parklar ve yeşil alanlar oluşturmak, çevre dostu ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak, kültür-sanat etkinliklerini desteklemek ve eğitime yatırım yapmak bulunmaktadır.

Sağlıklı bireyi önceleyerek, hayat standardını yükseltmek için kent yaşamı içerisinde mutlak olması gereken spor faaliyetlerini daha ulaşılabilir hale getirmektir.

Çankaya halihazırda bir dizi kültürel ve sanatsal kuruma ev sahipliği yapmaktadır, ancak Çankayalılar bu alandaki varlığın daha da güçlendirilmesinden memnuniyet duyacaklardır. Bu memnuniyet, yeni müzelerin, galerilerin ve sanatsal etkinliklerin açılmasıyla sağlanabilir.

Çankayalılar, yeni iş fırsatları ve daha yüksek yaşam kalitesi yaratılmasını istiyor. Bu ise yeni işletmelerin açılmasını, konut geliştirilmesini ve altyapı sorunlarının çözülmesiyle mümkündür.

Özellikle genç Çankayalılar çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasını istiyorlar. Bu sürdürülebilirlik, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı teşvik ederek ve çevre koruma önlemlerini güçlendirerek başarılabilir.

Çankaya Belediyesi, bu hedeflerine ulaşmak için, vatandaşların katılımını ve desteğini önemsemelidir. Bu nedenle belediye, kentin geleceğini birlikte şekillendirmek için vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalıdır.